En bra dag på jobb - Gratis verktøy for å skape et bedre arbeidsmiljø
En bra dag på jobb

Et gratis verktøy for å skape et bedre arbeidsmiljø

Les mer om verktøyet

Hvor jobber du? Finn din bransje:

Arbeidsmiljø handler om arbeidet

Arbeidsmiljø handler om jobben vi gjør: Hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Et godt arbeidsmiljø betyr bedre arbeidsflyt, mer motiverte medarbeidere og lavere sykefravær. En bra dag på jobb er et gratis verktøy utviklet av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Det er basert på forskning og spesialtilpasset ulike bransjer for å hjelpe virksomheter til å skape et bedre arbeidsmiljø.