En bra dag på jobb

Et gratis verktøy for å skape et bedre arbeidsmiljø

Les mer om verktøyet

Arbeidsmiljø handler om arbeidet

Arbeidsmiljø handler om jobben vi gjør: Hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Et godt arbeidsmiljø betyr bedre arbeidsflyt, lavere sykefravær og mer motiverte medarbeidere. ‘En bra dag på jobb’ er et gratis verktøy utviklet av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Det er basert på forskning og spesialtilpasset ulike bransjer for å hjelpe virksomheter til å skape et bedre arbeidsmiljø.