Bestill materiell

Det er kun en av de prosessansvarlige som bestiller materiell.

Dere vil få tilsendt store plansjer som benyttes i de to fellesmøtene. Den ene plansjen er tilpasset statusmøtet, mens en annen plansje er tilpasset tiltaksmøtet. Beregn 4 – 6 personer per gruppe, og fyll inn antall sett med plansjer dere trenger.

Bestillingsskjema

  • Dere trenger et sett per gruppe