Bilde av barnehageansatt som sitter med et barn

Barnehage

Ansatte i barnehage har høyt engasjement og trives svært godt i jobben sin. Det er likevel en del utfordringer knyttet til arbeidet. 'En bra dag på jobb' kan bidra til bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær.


Om prosessenSlik bruker dere verktøyet

Opplegget er enkelt. Det starter med at dere på egen hånd ser filmer som berører ulike temaer om deres arbeid. Deretter samles avdelingen eller hele barnehagen til to møter på 1,5 til 2 timer. Basert på alle ansattes innspill kommer dere fram til en konkret handlingsplan.

Det anbefales at leder, tillitsvalgt og verneombud samarbeider om å være prosessansvarlige. De har som oppgave å organisere fellesmøtene: bestille materiell, invitere ansatte og lede møtene.
I tillegg skal de lage oppsummeringer fra møtene og bli enige om hva som skal stå i handlingsplanen.


IntroduksjonEn kort film om betydningen av et godt arbeidsmiljø

Trivsel er viktig for et godt arbeidsmiljø, men det handler også om noe mer: Om hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Se filmen for å få vite mer.


ForberedelserHvilke utfordringer er knyttet til arbeidet?

Filmene under beskriver faktorene som i størst grad påvirker arbeidsmiljøet i barnehager. Forbered dere til statusmøtet ved å se filmene på egen hånd.

Oppgaver for alle:

Høye emosjonelle krav

Forholdet til andre, både barn og voksne, er en viktig og givende del av arbeidet i en barnehage. Samtidig kan det å stadig forholde seg til andre menneskers følelser bli en påkjenning.

Støy

Sammenlignet med andre yrker oppgir om lag dobbelt så mange i barnehage at de er utsatt for sterk støy på jobb.

Situasjoner der barn utøver vold

Selv om de fysiske skadene ved vold utøvd av barn vanligvis er begrensede, kan det å håndtere og ivareta barn som utagerer være mentalt belastende.

Smitte og hygiene

Ansatte i barnehage kommer i hyppig kontakt med biologisk materiale som avføring, urin og oppkast fra småbarn. Gode rutiner og retningslinjer er viktig for å forebygge sykdom.

Ubekvemme løft og arbeidsstillinger

Det kan bli mange og tunge løft, ofte uten at man har full kontroll. Mye av dagen sitter man også på knærne eller på huk.


Andre utfordringer

Dårlig inneklima

Dårlig ventilasjon, tørr luft og trekk har betydning for trivsel og produktivitet. Det kan føre til tretthet, hodepine eller tørrhet i hals og øyne.

Konflikter

Konflikter på arbeidsplassen kan oppstå når en person eller en gruppe oppfatter at egne mål, verdier og meninger blir hindret av en motpart.

Ubalanse mellom innsats og belønning

Denne type ubalanse handler om hvorvidt man opplever å få fortjent respekt og anerkjennelse for den jobben man gjør. Det kan også oppleves som en ubalanse mellom størrelsen på lønn og innsatsen man legger ned i arbeidet.

Hudkontakt med rengjørings- og desinfeksjonsmidler

Produkter til vasking og desinfeksjon kan ofte ha irriterende, avfettende, allergifremkallende eller etsende virkninger på huden.

Vann på huden

En av de viktigste risikofaktorene for å utvikle arbeidsrelaterte hudplager er såkalt vått arbeid. Særlig håndvask forekommer svært hyppig i barnehager.

Vil du vite mer om faktorer i arbeidet? Besøk noa.stami.no - fakta om arbeidsmiljø i barnehage


Hvordan er det hos oss?Statusmøte

Formålet med dette møtet, som tar 1,5 – 2 timer, er å snakke om hvilke utfordringer som finnes på deres arbeidsplass.

Prosessansvarlige leder møtet. Det kan være lurt at dere igjen ser filmene sammen. Del dere i grupper på 4-6 personer og gi en plansje til hver gruppe. Diskuter hver faktor som er beskrevet i filmene over.

Diskuter:

  • Kjenner vi oss igjen i de utfordringene vi ser i filmene?
  • Hva er de største utfordringene hos oss?
  • Kan vi beskrive noen situasjoner fra egen arbeidshverdag?
  • Er det noen typiske arbeidsoppgaver eller situasjoner som er mer problematiske enn andre?
  • Er det andre ting hos oss som er mer relevante?

Husk at dere ikke skal snakke om hvordan utfordringene løses før i neste møte.

Når statusmøtet er slutt, samler de prosessansvarlige inn alle plansjene. Så lager de en oppsummering, som de skriver inn i den indre sirkelen på plansjene som skal brukes på neste møte; tiltaksmøtet.

For prosessansvarlige:


Hva kan vi gjøre hos oss?Tiltaksmøte

I dette møtet skal dere komme fram til hva som er gode tiltak i deres arbeidsmiljø. Møtet tar omtrent 1,5 – 2 timer. Se filmen for å få vite mer. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.

Prosessansvarlige leder møtet. Start med å se filmen over. Del dere i grupper på 4-6 personer, og gi en plansje til hver gruppe. Ta utgangspunkt i oppsummeringen fra forrige møte, og diskuter hvordan dere kan forbedre hver enkelt faktor hos dere.

Diskuter:

  • Hva er vi gode på? Finn tre bevaringspunkter.
  • Er det noe vi kan bli bedre på? Finn tre forbedringspunkter.
  • Er det enkelte forhold i jobben vi bør ha særlig fokus på?
  • Er det arbeidsoppgaver som kan organiseres annerledes?
  • Er det andre faktorer i vårt arbeidsmiljø vi bør ta tak i – og hvordan?

De prosessansvarlige samler inn plansjene etter møtet.


Veien videreLag en handlingsplan

Ut fra forslagene i tiltaksmøtet setter de prosessansvarlige opp en konkret handlingsplan for hvordan dere skal jobbe videre med arbeidsmiljøet.

Handlingsplanen bør henges opp på veggen eller synliggjøres på annen måte, slik at alle blir minnet om tiltakene hver dag.

Resultatene fra arbeidsprosessen bør også tas videre i de formelle organene for arbeidsmiljø- og HMS-arbeid.

For å lykkes er det viktig å gjøre jobben med arbeidsmiljø til en kontinuerlig prosess med systematisk oppfølging.

Husk at arbeidsmiljø er ferskvare! Sett gjerne tidsfrister eller en konkret dato for et oppfølgende møte litt frem i tid, der dere sammen evaluerer tiltakene dere har kommet frem til.

Lykke til!

For prosessansvarlige:


enbradagpajobb.no bruker informasjonskapsler, også kalt cookies. Du kan lese mer om dette og vår personvernerklæring ved å følge linken.
Informasjonskapsler og personvernerklæring
Jeg forstår