Om verktøyet

‘En bra dag på jobb’ er et gratis og inkluderende verktøy utviklet av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Det belyser de faktorene som forskning viser har betydning for arbeidsmiljøet i ulike bransjer. Verktøyet skal hjelpe ansatte i virksomheter til å samarbeide om å skape et godt arbeidsmiljø.


Verktøyet er tilpasset ulike bransjer. Det baserer seg på forskning fra STAMI og er utviklet gjennom dialog med virksomheter. Ved å presentere filmer med typiske utfordringer i en bestemte bransje, legges det til rette for at ansatte kan diskutere utfordringene på sin egen arbeidsplass. I fellesskap skal de komme fram til en handlingsplan som vil hjelpe dem til å få et bedre arbeidsmiljø.

Fordi det lokale partssamarbeidet er viktig for å skape et godt arbeidsmiljø, er det lagt opp til at leder, tillitsvalgt og verneombud samarbeider om å lede prosessen.

‘En bra dag på jobb’ er testet og evaluert i fire ulike bransjer. STAMI utvikler fortløpende verktøy for flere bransjer.

Finn verktøyet for din bransje

Verktøyet er en del av IA-avtalens (inkluderende arbeidsliv) satsing på forebyggende arbeidsmiljøarbeid. IA-avtalen er et samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet i Norge.

Om STAMI

STAMI er et forskningsinstitutt som skaper kunnskap om arbeidsmiljøfaktorer som har betydning for helse og jobbengasjement. Instituttet undersøker hvilke forhold på arbeidsplassen som kan gi helseutfordringer, arbeidsrelatert sykefravær og uførhet blant arbeidstakere.