Kom i gang - En bra dag på jobb

Kom i gang

‘En bra dag på jobb’ gjør det enkelt å jobbe med arbeidsmiljøet. Gjennom filmer vil dere bli introdusert for de vanligste utfordringene knyttet til deres bransje. Deretter samarbeider dere om å identifisere hva som er viktig hos dere, og hvordan dere kan jobbe videre med arbeidsmiljø.


Prosessen

‘En bra dag på jobb’ tar utgangspunkt i korte filmer om relevante, bransjerelaterte arbeidsmiljøutfordringer. Filmene ses direkte på enbradagpajobb.no før dere gjennomfører to fellesmøter.

  • Se filmer for deres bransje
  • Møte 1 – statusmøte: Hvordan er det hos oss?
  • Møte 2 – tiltaksmøte: Hva kan vi gjøre hos oss?
  • Utvikle handlingsplan

Møte 1 – statusmøte. Her er hensikten at dere basert på filmene skal diskutere hvordan dere har det hos dere og identifisere situasjoner og eksempler.

Møte 2 – tiltaksmøte. Her er hensikten å komme frem til hva som er gode tiltak i deres arbeidsmiljø. Hva er viktig og riktig hos dere?

Prosessansvarlige

Eierskap til prosessene er viktig for å lykkes med arbeidsmiljøarbeidet.

Det lokale partssamarbeidet er viktig for arbeidsmiljøarbeidet, og vi anbefaler at leder, tillitsvalgt og/eller verneombud sammen er ansvarlige for prosessen. En slik forankring er en viktig suksessfaktor. Dette handler også om hvordan tiltakene dere kommer frem til skal følges opp i etterkant.

Som prosessansvarlige vil dere ha ansvar for å drive prosessen ved å kalle inn til møter, bestille materiell, utarbeid en handlingsplan på grunnlag av gruppearbeidet og følge opp handlingsplanen i etterkant.

  • Informere alle ansatte om at dere skal jobbe med arbeidsmiljø ved hjelp av verktøyet ‘En bra dag på jobb’
  • Dele ansatte inn i arbeidsgrupper på 4-6 personer
  • Bestille og/eller laste ned materiell
  • Kalle inn til to samarbeidsmøter og informere om forberedelser som skal gjøres på forhånd
  • Utarbeide handlingsplan på bakgrunn av to møtene
  • Følge opp handlingsplanen i etterkant

Materiell

Finn verktøyet til din bransje her finner dere filmer med veiledning

Kort veiledning til prosessansvarlige kan dere laste ned her.

Prosessansvarlige kan bestille plansjer utviklet til hvert av møtene, samt laste ned handlingsplan.

Husk å bestille ett sett plansjer til hver av arbeidsgruppene.

Lykke til – og vi ønsker dere En bra dag på jobb!

enbradagpajobb.no bruker informasjonskapsler, også kalt cookies. Du kan lese mer om dette og vår personvernerklæring ved å følge linken.
Informasjonskapsler og personvernerklæring
Jeg forstår