Kom i gang

Gjennom filmene i ‘En bra dag på jobb’ blir dere introdusert for de vanligste utfordringene i deres bransje. Deretter samarbeider dere om å identifisere hva som er viktig å jobbe med hos dere, og hvordan dere kan få til endringer som varer.


Vi anbefaler at leder, tillitsvalgt og verneombud sammen er ansvarlige for prosessen. En slik forankring er en viktig suksessfaktor, og felles eierskap til prosessen hjelper dere å lykkes med arbeidsmiljøarbeidet.

Kort veiledning til prosessansvarlige på bokmål eller nynorsk.

Praktisk gjennomføring

Finn verktøyet til riktig bransje. Her er prosessen enkelt forklart for alle som skal være med, basert på filmer med veiledning.

Som prosessansvarlige vil dere ha ansvar for å drive prosessen ved å kalle inn til møter, bestille plansjer, utarbeide en handlingsplan på grunnlag av gruppearbeidet og følge opp handlingsplanen i etterkant.

  • Informere alle ansatte om at dere skal jobbe med arbeidsmiljø ved hjelp av verktøyet ‘En bra dag på jobb’
  • Dele ansatte inn i arbeidsgrupper på 4-6 personer
  • Bestille eller laste ned plansjer
  • Kalle inn til to samarbeidsmøter og informere om forberedelser som skal gjøres på forhånd
  • Utarbeide handlingsplan på bakgrunn av de to møtene
  • Følge opp handlingsplanen jevnlig og evaluere tiltakene. Bruk gjerne allerede eksisterende møter og sett av tid til oppfølging på disse. Det kan være avdelingsmøter, HMS-møter, AMU-møter eller lignende. Det viktigste er at det passer inn i deres arbeidshverdag.

Handlingsplan – bokmål og nynorsk.

Plansjer

I arbeidsmøtene trenger dere plansjer til å notere på, en for statusmøtet og en for tiltaksmøtet.

  • Dere kan bestille store, ferdig trykte plansjer. Dere betaler kun frakt.
  • Det er også mulig skrive ut mindre versjoner (A3) av plansjene selv, eller hente ned en trykkfil.
  • Om dere ønsker å jobbe digitalt kan dere bruke PowerPoint-plansjene som er laget for dette.

Alt materiell finner du her.

Lykke til – og vi ønsker dere en bra dag på jobb!

‘En bra dag på jobb’ på under 2 minutter – slik gjør du:

enbradagpajobb.no bruker informasjonskapsler, også kalt cookies. Du kan lese mer om dette og vår personvernerklæring ved å følge linken.
Informasjonskapsler og personvernerklæring
Jeg forstår