Kom i gang - En bra dag på jobben

Kom i gang

‘En bra dag på jobb’ gjør det enkelt å jobbe med arbeidsmiljøet. Gjennom filmer vil dere bli introdusert for de vanligste utfordringene knyttet til deres bransje. Deretter samarbeider dere om å identifisere hva som er viktig hos dere, og hvordan dere kan jobbe videre med arbeidsmiljø.


Prosessen

‘En bra dag på jobb’ tar utgangspunkt i korte filmer om relevante, bransjerelaterte arbeidsmiljøutfordringer. Filmene ses direkte på enbradagpajobb.no før dere gjennomfører to fellesmøter.

  • Se filmer for deres bransje
  • Møte 1 – statusmøte: Hvordan er det hos oss?
  • Møte 2 – tiltaksmøte: Hva kan vi gjøre hos oss?
  • Utvikle handlingsplan

Møte 1 – statusmøte. Her er hensikten at dere basert på filmene skal diskutere hvordan dere har det hos dere og identifisere situasjoner og eksempler.

Møte 2 – tiltaksmøte. Her er hensikten å komme frem til hva som er gode tiltak i deres arbeidsmiljø. Hva er viktig og riktig hos dere?

Prosessansvarlige

Eierskap til prosessene er viktig for å lykkes med arbeidsmiljøarbeidet.

Det lokale partssamarbeidet er viktig for arbeidsmiljøarbeidet, og vi anbefaler at leder, tillitsvalgt og/eller verneombud sammen er ansvarlige for prosessen. En slik forankring er en viktig suksessfaktor. Dette handler også om hvordan tiltakene dere kommer frem til skal følges opp i etterkant.

Som prosessansvarlige vil dere ha ansvar for å drive prosessen ved å kalle inn til møter, bestille materiell, utarbeid en handlingsplan på grunnlag av gruppearbeidet og følge opp handlingsplanen i etterkant.

  • Informere alle ansatte om at dere skal jobbe med arbeidsmiljø ved hjelp av verktøyet ‘En bra dag på jobb’
  • Dele ansatte inn i arbeidsgrupper på 4-6 personer
  • Bestille og/eller laste ned materiell
  • Kalle inn til to samarbeidsmøter og informere om forberedelser som skal gjøres på forhånd
  • Utarbeide handlingsplan på bakgrunn av to møtene
  • Følge opp handlingsplanen i etterkant

Materiell

Finn verktøyet til din bransje her finner dere filmer med veiledning

Prosessansvarlige kan i tillegg bestille plansjer utviklet til hvert av møtene, samt laste ned handlingsplan.

Husk å bestille ett sett plansjer til hver av arbeidsgruppene.

Lykke til – og vi ønsker dere En bra dag på jobb!

enbradagpajobb.no bruker informasjonskapsler, også kalt cookies. Du kan lese mer om dette og vår personvernerklæring ved å følge linken.
Informasjonskapsler og personvernerklæring
Jeg forstår