Bilde av frisør sammen med kunde

Frisør

Frisører er både motiverte og engasjerte i jobben sin. Det er likevel en del utfordringer knyttet til arbeidet. 'En bra dag på jobb' kan bidra til bedre arbeidsflyt, mer motivasjon og mindre sykefravær.


Om prosessenSlik bruker dere verktøyet

Opplegget er enkelt. Det starter med at dere på egen hånd ser filmer som berører ulike temaer om deres arbeid. Deretter samles ledere og ansatte til to fellesmøter på 1,5 til 2 timer. Basert på innspillene i møtene kommer dere fram til en konkret handlingsplan.

Det anbefales at leder, tillitsvalgt og verneombud samarbeider om å være prosessansvarlige. De har som oppgave å organisere fellesmøtene: bestille materiell, invitere ansatte og lede møtene.
I tillegg skal de lage oppsummeringer fra møtene og bli enige om hva som skal stå i handlingsplanen.


IntroduksjonEn kort film om betydningen av arbeidsmiljø

Trivsel er viktig for et godt arbeidsmiljø, men det handler også om noe mer: Om hvordan vi i fellesskap planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet. Se filmen for å lære mer. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.


ForberedelserHvilke utfordringer er knyttet til arbeidet?

Filmene under beskriver faktorene som i størst grad påvirker arbeidsmiljøet i frisørsalonger. Forbered dere til statusmøtet ved å se filmene på egen hånd. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.

Oppgaver for alle:

Arbeid med vann og kjemikalier

Frisørarbeidet består av oppgaver som gjør at man utsettes for hudkontakt med både vann og kjemikalier. Dette kan føre til hudplager og hudsykdommer.

Høye emosjonelle krav

Kundekontakt er en viktig og givende del av arbeidet, men samtidig kan det å forholde seg til andre menneskers følelser være en påkjenning.

Stående arbeid

Stående arbeid er ofte kombinert med kroppsstillinger som kan gi økt risiko for plager, som fremoverbøyd stilling eller bøyde og vridde stillinger.

Ugunstige armbevegelser

Arbeid med armene hevet over skulderhøyde, repeterende bevegelser og arbeid med bøy i håndledd kan øke risikoen for fysiske plager.

Muligheter til å påvirke arbeidet

Hvordan arbeidet organiseres og oppgavene fordeles bør diskuteres i fellesskap. Dette øker muligheten for at hver ansatt får større variasjon i arbeidsoppgaver og en arbeidstid tilpasset sin livssituasjon.


Andre utfordringer

Kundeforventninger

Det kan oppstå situasjoner der det enten er uklart hva kunden forventer eller at forventningene er urealistiske å imøtekomme.

Anerkjennelse for innsats

Mange opplever en ubalanse mellom den innsatsen de legger ned i arbeidet, og den belønningen de mottar i form av respekt og anerkjennelse for resultatet.

Arbeidstid - Kveldsarbeid

Yrkesaktive som må arbeide utenom normal arbeidstid har større problemer med å kombinere arbeid og familie.

Krav til å holde seg oppdatert

Frisøryrket er i løpende utvikling og krever stadig ny kompetanse. Det kan være utfordrende å holde seg faglig oppdatert når arbeidsmengden er stor.

Arbeid i fremoverbøyd stilling

Arbeidstakere som har vedvarende statiske belastninger av nakkemuskulaturen har økt risiko for plager i dette området.

Vil du vite mer om faktorer i arbeidet? Besøk noa.stami.no - fakta om arbeidsmiljø i frisør og velvære


Hvordan er det hos oss?Statusmøte

Formålet med dette møtet, som tar 1,5 – 2 timer, er å snakke om hvilke utfordringer som finnes på deres arbeidsplass.

Prosessansvarlige leder møtet. Det kan være lurt at dere igjen ser filmene sammen. Del dere i grupper på 4-6 personer og gi en plansje til hver gruppe. Diskuter hver faktor som er beskrevet i filmene over.

Diskuter:

  • Kjenner vi oss igjen i de utfordringene vi ser i filmene?
  • Hva er de største utfordringene hos oss?
  • Kan vi beskrive noen situasjoner fra egen arbeidshverdag?
  • Er det noen typiske arbeidsoppgaver eller situasjoner som er mer problematiske enn andre?
  • Er det andre ting hos oss som er mer relevante?

Husk at dere ikke skal snakke om hvordan utfordringene løses før i neste møte.

Når statusmøtet er slutt, samler de prosessansvarlige inn alle plansjene. Så lager de en oppsummering, som de skriver inn i den indre sirkelen på plansjene som skal brukes i neste møte; tiltaksmøtet.

For prosessansvarlige:


Hva kan vi gjøre hos oss?Tiltaksmøte

I dette møtet skal dere komme fram til hva som er gode tiltak i deres arbeidsmiljø. Møtet tar omtrent 1,5 – 2 timer. Se filmen for å få vite mer. For teksting: Trykk CC nederst på filmen.

Prosessansvarlige leder møtet. Start med å se filmen over. Del dere i grupper på 4-6 personer, og gi en plansje til hver gruppe. Ta utgangspunkt i oppsummeringen fra forrige møte, og diskuter hvordan dere kan forbedre hver enkelt faktor hos dere.

Diskuter:

  • Hva er vi gode på? Finn tre bevaringspunkter.
  • Er det noe vi kan bli bedre på? Finn tre forbedringspunkter.
  • Er det enkelte forhold i jobben vi bør ha særlig fokus på?
  • Er det arbeidsoppgaver som kan organiseres annerledes?
  • Er det andre faktorer i vårt arbeidsmiljø vi bør ta tak i – og hvordan?

De prosessansvarlige samler inn plansjene etter møtet.


Veien videreLag en handlingsplan

Ut fra forslagene i tiltaksmøtet setter de prosessansvarlige opp en konkret handlingsplan for hvordan dere skal jobbe videre med arbeidsmiljøet.

Handlingsplanen bør henges opp på veggen eller synliggjøres på annen måte, slik at alle blir minnet om tiltakene hver dag.

Resultatene fra arbeidsprosessen bør også tas videre i de formelle organene for arbeidsmiljø- og HMS-arbeid.

For å lykkes er det viktig å gjøre jobben med arbeidsmiljø til en kontinuerlig prosess med systematisk oppfølging.

Husk at arbeidsmiljø er ferskvare! Sett gjerne tidsfrister eller en konkret dato for et oppfølgende møte litt frem i tid, der dere sammen evaluerer tiltakene dere har kommet frem til.

Lykke til!

For prosessansvarlige:


enbradagpajobb.no bruker informasjonskapsler, også kalt cookies. Du kan lese mer om dette og vår personvernerklæring ved å følge linken.
Informasjonskapsler og personvernerklæring
Jeg forstår